Acest website foloseste cookie-uri pentru facilitarea accesului si livrarea multiplelor functionalitati. Daca veti continua sa navigati, vom considera ca ati acceptat folosirea acestora.
X

Puteti compara maxim 4 produse! Primul produs adaugat in lista a fost sters.

Promotii DDD

Produse noi

Promotii Vet

Promotii Pet

Produse
Bine ai venit!

QIVITAN 25 MG/ML 100 ML

Cod: QUIV

Detalii produs


DENUMIREA PRODUSULUI QUIVITAN 25 MG/ML 100 ML Suspensie injectabilă pentru bovine şi porcine. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Qivitan 25 mg/ml suspensie injectabilă pentru bovine şi p...

Descriere

DENUMIREA PRODUSULUI
QIVITAN 25 MG/ML 100 ML

Suspensie injectabilă pentru bovine şi porcine.

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
Qivitan 25 mg/ml suspensie injectabilă pentru bovine şi porcine

Cefquinomă.

DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 ml conţine:

Substanţă activă:
Cefquinomă 25 mg (echivalent cu 29,64 mg sulfat de cefquinomă).

Suspensie de culoare albă până la uşor gălbuie.

INDICAŢIE (INDICAŢII)
Pentru tratamentul infecţiilor bacteriene la bovine şi porcine, cauzate de microorganisme Gram- pozitive şi Gram-negative sensibile la cefquinomă.

Bovine:
Boala respiratorie cauzată de Pasteurella multocida şi Mannheimia haemolytica.
Dermatită digitală, necroză infecţioasă bulbară şi necrobaciloză interdigitală acută (infecţia piciorului). Mastită acută cauzată de E. coli, cu manifestări sistemice.

Viţei:
Septicemie cauzată de E. coli la viţei 

Porcine:
Pentru tratamentul infecţiilor bacteriene ale plamanilor şi tractului respirator cauzate de Pasteurella multocida, Haemophilus parastas, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis şi de alte microorganisme sensibile la cefquinomă.
Sindromul mastită-metrită-agalaxie (MMA) cu implicarea E. coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. şi a altor microorganisme sensibile la cefquinomă.

Purcei:
Scăderea mortalităţii în cazuri de meningită cauzată de Streptococcus suis.

Pentru tratamentul:
Artritei cauzate de Streptococcus spp., E. coli şi alte microorganisme sensibile la cefquinomă.
Epidermitei (leziuni uşoare sau medii) cauzate de Staphylococcus hyicus.

CONTRAINDICAŢII
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la antibiotice 6-lactamice sau la oricare dintre excipienţi.
A nu se administra la animale cu greutatea corporală sub 1,25 kg.
A nu se utiliza la păsări (incluzând ouă) din cauza riscului de răspândire a rezistenţei antimicrobiene la om.

REACŢII ADVERSE
Utilizarea acestui produs medicinal veterinar poate cauza o reacţie tisulară localizată.
Leziunile tisulare se remit la 15 zile de la ultima administrare a produsului medicinal veterinar.
In cazuri rare apar reacţii de hipersensibilitate la cefalosporine.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

SPECII ŢINTĂ
Bovine şi porcine.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Specie     
Indicaţie Doze Frecvenţă
Bovine    

Boală respiratorie cauzată de Pasteurella multocida şi M. haemolytica

Dermatită digitală, necroză infecţioasă bulbară şi necrobaciloză interdigitală acută (infecţia piciorului)

1 mg cefquinomă/kg greutate corporala (2 ml/50 kg greutate corporala) 0 dată pe zi timp de 3 sau 5 zile consecutiv
Mastită acută cauzată de E. coli, cu manifestări sistemice   1 mg cefquinomă/kg greutate corporala (2 ml/50 kg greutate corporala) 0 dată pe zi timp de 2 zile consecutiv

 

Viţei    
Septicemie cu E. coli 2 mg cefquinomă/kg greutate corporala (4 ml/50 kg greutate corporala)    2 mg cefquinomă/kg greutate corporala (4 ml/50 kg greutate corporala)   

 

Porcine     
Boală respiratorie 2 mg cefquinomă/kg greutate corporala (2 ml/25 kg greutate corporala)     0 dată pe zi timp de 3 zile consecutiv.
MMA 2 mg cefquinomă/kg greutate corporala (2 ml/25 kg greutate corporala)   0 dată pe zi timp de 2 zile consecutiv.

Purcei    

Meningita

Artrita

Epidermita

2 mg cefquinomă/kg greutate corporala (2 ml/25 kg greutate corporala)  0 dată pe zi timp de 5 zile consecutiv.

Toate tratamentele se administrează prin injecţie intramusculară. Studiile au indicat recomandarea administrării celei de-a doua injecţii şi a celor următoare în locuri de injectare diferite. Locul de injectare preferat este ţesutul muscular de la nivelul părţii mijlocii a gâtului.
Pentru a se asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil, pentru a se evita subdozarea.
Agitaţi bine flaconul înainte de utilizare !.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Produsul medicinal veterinar nu conţine conservanţi antimicrobieni. Ştergeţi septul înaintea extragerii fiecărei doze. Utilizaţi un ac şi o seringă uscate, sterile. Pentru a asigura administrarea precisă a volumului necesar al dozei, trebuie utilizată o seringă gradată adecvată. Acest lucru este deosebit de important când se injectează volume mici, de exemplu, pentru tratamentul purceilor.
Când se tratează grupuri de animale, utilizaţi un ac de aspiraţie.
Dopul din cauciuc al flaconului poate fi perforat în siguranţă de până la 50 de ori.

TIMP DE AŞTEPTARE
Bovine:
Came şi organe: 5 zile.
Lapte: 24 ore.

Porcine:
Carne şi organe: 3 zile.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se proteja de lumină.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.
A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă. Data expirării se referă la ultima zi din luna respectivă.
Atunci când un flacon este perforat (deschis) prima dată, trebuie să stabiliţi data la care orice produs rămas în flacon trebuie eliminat, ţinând cont de perioada de valabilitate din momentul deschiderii care este specificată în acest prospect. Data eliminării trebuie să fie specificată în spaţiul special dedicat de pe etichetă.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie tintă:
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizarea la animale:
In cazul apariţiei unei reacţii alergice, tratamentul trebuie întrerupt.
Utilizarea cefquinomei trebuie limitată la utilizarea adecvată, în conformitate cu indicaţiile aprobate pentru speciile de animale ţintă.
Utilizarea inadecvată a produsului poate creşte prevalenţa bacteriilor rezistente la cefquinomă şi poate reduce eficacitatea tratamentului cu alte antibiotice beta-lactamice, din cauza posibilităţii apariţiei rezistenţei încrucişate.
Qivitan 25 mg/ml este destinat tratamentului individual al animalelor. A nu se utiliza pentru profilaxia bolilor sau în cadrul programelor de sănătate pentru efectivele de animale. Tratamentul grupurilor de animale trebuie limitat strict la focarele de boală curente, conform condiţiilor de utilizare aprobate.

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:
Cefalosporinele pot provoca hipersensibilitate (alergii) în urma injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate conduce la sensibilitate încrucişată cu cefalosporinele şi invers. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave.

1.Nu manipulaţi acest produs medicinal veterinar dacă ştiţi că sunteţi alergic(ă) sau dacă aţi fost sfatuit(ă) să nu lucraţi cu astfel de produse.

2.Manipulaţi cu foarte mare grijă acest produs medicinal veterinar, luând toate măsurile de precauţie recomandate, pentru a evita expunerea.

3.Dacă, în urma expunerii, aveţi simptome precum erupţii cutanate, consultaţi un medic şi prezentaţi-i această avertizare. Umflarea feţei, a buzelor sau a ochilor sau respiraţia îngreunată sunt simptome mai grave şi necesită intervenţie medicală de urgenţă.

Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.

Gestaţie si lactatie:
Studiile de laborator efectuate la şobolani şi iepuri nu au demonstrat efecte teratogene, embriotoxice sau matemotoxice. Siguranţa produsului nu a fost stabilită pe durata gestaţiei la vaci şi scroafe. A se utiliza numai în conformitate cu evaluarea balanţei beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.
A se utiliza numai în conformitate cu evaluarea balanţei beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Din cauza interacţiunilor farmacodinamice nedorite, nu administraţi cefquinomă simultan cu medicamente cu acţiune bacteriostatică.

Supradozare (simptome, proceduri de urgentă, antidoturi):
Supradozele de 20 mg/kg greutate corporala/zi la bovine şi respectiv 10 mg/kg greutate corporala/zi la porcine au fost bine tolerate.

Incompatibilităţi:
In absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

ALTE INFORMAŢII
Mărimi de ambalaj: 1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml 1 x 100 ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml 1 x 250 ml, 6 x 250 ml, 12 x 250 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară!.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.

Specificatii Tehnice

Greutate (Kg) 0

Produse recomandate

BULETIN INFORMATIV TRIMESTRUL II 2018

Bazalegala: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul Operatorul economic S.CBIOTUR EXIM SRL, cu sediul in localitatea Turnu Magurele, Str. G-ral Praporgescu nr.48, titular al domeniului de activitate cod CAEN 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice ; CAEN 4941 Transporturi rutiere de marfuri, desfasurat la punctul de lucru din comuna Nanov, Str. Sos. Alexandria - TurnuMagurele, km 5, Jud.Teleorman,reglementat prin Autorizatia de Mediu nr.61/13.04.2012, pune la dispozitia publicului, urmatoarele informatii privind mediul:

- in trimestrul II 2018, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de Mediu privind monitorizarea gestiunii deseurilor sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011 privind gestiunea deseurilor

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusive deseurile periculoase.

Detalii contact

Telefon: 0247 316 054
Fax: 0247 316 054
Email: office@biotur.ro

Categorii de produse
designed by headstart.ro